Univerzita Karlova má zájem rozšířit spolupráci s Ústeckým krajem v oblasti vzdělávání studentů lékařských fakult

Návštěva rektora UK v Ústeckém krajiV uplynulých dnech jsem navštívil Ústecký kraj a jeho čelní představitele za účelem jednání o budoucí spolupráci v oblasti vzdělávání studentů lékařských fakult v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Jsme připraveni naše studenty zdravotnických fakult vysílat na praxe a stážování do nemocnic Krajské zdravotní a rozšířit dosavadní spolupráci, kterou hodnotím jako velmi dobrou a vzájemně prospěšnou. Jsme připraveni propagovat na univerzitě aktivity Ústeckého kraje respektive Krajské zdravotní směrem k našim studentům medicíny. Během jednání představili zástupci Krajské zdravotní, a. s. konkrétní možnosti pro praxe mediků. V mnoha oborech by odbornou praxi mohlo především v ústecké Masarykově nemocnici absolvovat až 40 studentů pražských lékařských fakult. Ústecká univerzita je pak schopna poskytnout těmto studentům ubytování v rámci svých kolejí. Studentům medicíny, kteří mají zájem pracovat v jejich nemocnicích, nabízejí jak Krajská zdravotní, a. s. tak i Ústecký kraj stipendia v souhrnné výši 120 tisíc korun na akademický rok a všestrannou podporu. „Vedle významného finančního příspěvku, který mohou studenti pobírat už během studia, dokážeme mladým lékařům ve spolupráci s městy poskytnout například startovací byty. Velkou motivací z jejich pohledu pak může být určitě možnost dostat se brzy po ukončení studia k praktické medicíně, která se v mnoha oborech provádí v regionu na špičkové úrovni,“ zmínil další výhody Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Více se můžete dočíst v tiskové zprávě na webových stránkách Krajské zdravotní a.s.

Zaúčtováno v Zdravotnictví