Publikační činnost

Některé práce, které jsem psal, jsou citovány stovkami jiných autorů a získaly řadu ocenění odborných společností. Z monografií mohu uvést například význam knihy „Laboratorní diagnostika“. Tuto publikaci oceňují jak studenti, tak lékaři.

Publikace (k 31. 12. 2020)

 • Monografie
  • autor 78 kapitol v monografiích
  • 9 hlavní autor monografie
 • Originální práce – 320 z toho v časopisech s IF 229
 • Přehledové práce – 158 z toho v časopisech s IF 27

Citace dle SCI – 4 656 bez autocitací
H – index – 35

 

Vybrané monografie

Laboratorní diagnostika Laboratorní Diagnostika Laboratorní Diagnostika Clinical Chemistry foto reprodukce1

 

 

 

 • Zima, T. Mareček, Z., Špičák, J., Lukáš, M.: Poškození jater, pankreatu a trávicího traktu alkoholem.  Medprint Praha, 1996, 196 s.
 • Zima, T. a kol. : Laboratorní diagnostika, Galén Praha 2002, 728 s.
 • Tesař V., Zima T., Kalousová M.: Pathobiochemistry of Nephrotic Syndrome. in: Advances in Clinical Chemistry (EDs. H. Spiegel) Vol. 37, Academic Press, San Diego, 2003, s.173-218.
 • Zima T. et al.: Laboratorní diagnostika, 2.doplněné a přepracované vydání, Galén Karolinum, Praha 2007, 906 s.
 • Středa L., Zima T.: José Rizal, osobnost historie medicíny a národní hrdina Filipín. 1.LF UK Praha, 2011, 1. vydání. 41 s.
 • Zima, T.: Laboratorní diagnostika, 3. rozšířené a doplněné vydání, Galén Karolinum, Praha 2013, 1146 s.
 • Pavelka K., Arenberger P., Lukáš M., Zima T., Olejárová M., Cetkovská P. a kolektiv: Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii, Grada Publihing, a.s., 2014, 1. vydání, 384 s.
 • Zima T., Kovář M.: Všechno nejlepší, Karle. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2016, ISBN 978-80-246-3546-0, 209 s.
 • Zima T., Kovář M.: Univerzita ve službách republiky. Karolinum 2018, 978-80-246-4177-5, 187 pp.