Posudková a recenzní činnost

  • Pro grantové agentury v ČR a zahraničí – GA ČR, GA UK, IGA MZ ČR, AZV ČR, Slovensko, Španělsko, 6 FP EU.
  • Oponentské posudky diplomových, doktorských a habilitačních prací
  • Předseda a člen habilitačních a hodnotících komisí pro jmenovací řízení
  • Posudková činnost pro české a mezinárodní odborné vědecké časopisy – např. Life Sciences, Gut, Clinical Chemistry,   Blood Purification, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Nephron, Alcoholism Clinical and Experimental Research, Clinical Biochemistry, Kidney and Blood Pressure Research, European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, Analytical biochemistry, Disease Markers, Mediators of Inflammation,Alcohol and Alcoholism