Rady, komise, společnosti

Vědecké rady a odborné komise

 • Člen Academia Europea – od 2017
 • Člen Učené společnosti ČR – od 2011
 • Člen České lékařské akademie – od 2005
 • Předseda České konference rektorů 2014 – 2019
 • Předseda Vědecké rady GA ČR 2010-2014
 • Místopředseda Vědecké rady GA ČR 2014 – 2018
 • Člen Vedecké rady Slovenské akademie ved – externý člen – od 2021
 • Člen Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace – 2010 – 2018
 • Člen Scientific Panel for Health EU(SPH) Panel Committee for Horizon 2020 – 2014 – 2020
 • Asociace výzkumných univerzit – zakladatel a předseda 2019-2021
 • Člen Akademického senátu 1. LF UK 1998–2005
 • Místopředseda Akademického senátu 1. LF UK  2001–2004
 • Předseda asociace lékařských fakult ČR  2010–2012
 • Člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR  2000–2004, a od r. 2018
 • Člen Vědecké rady 1. LF UK  2005-2014
 • Člen Vědecké rady 2. LF UK  2000–2006
 • Člen Vědecké rady LF MU Brno  2010–2012
 • Člen Vědecké rady LF UK v Hradci Králové –  2010 – 2018
 • Člen Vědecké rady Univerzity Komenského Bratislava – od 2014
 • Člen Vědecké rady Masarykovy Univerzity Brno – od 2015
 • Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické – od 2014
 • Člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno – od 2018
 • Člen Vědecké rady Prešovské univerzity v Prešově od 2019
 • Člen Správní rady České zemědělské univerzity – 2014 – 2020
 • Předseda Vědecké rady VFN Praha – 2004 – 2018
 • Člen Vědecké rady VFN Praha – 2004 – 2019
 • Člen Rady pro akreditaci ČIA o. p. s. – od 2011
 • Člen Rady Národního muzea – od 2015
 • Člen rady Národního divadla – od 2017
 • Člen Společenství Svatovítské katedrály – od 2015
 • Člen Akademického sněmu AV ČR – 2003–2007
 • Člen Rady vědeckých společností ČR – 2006–2010
 • Člen vědecké rady České lékařské komory – od 2006
 • Člen akreditační komise pro klinickou biochemii MZ ČR – 2005 – 2016
 • Člen komise MZ ČR pro institucionální podporu poskytovanou na dlouhodobý koncepční rozvoj VO – 2017
 • Člen rady poskytovatelů MZ ČR – 2018 – 2021
 • Člen Správní rady českého institutu pro akreditaci o.p.s. od 2020
 • Tajemník Odborné komise pro akreditaci zdravotnických laboratoří
 • ČIA člen technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří ČIA – od 2003
 • Člen Výboru zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR –  2008-2014
 • Člen UNICA Steering committee 2016-2019
 • President CELSA – Central Europe Leuven Strategic Alliance – 2017
 • Člen EUROPEUM Board of Trustees – od 2016
 • Honorary President 2021-2022 – Coimbra Group
 • Executive Board International Academy of Medical Ethics and Public Health – od 2017
 • Člen akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání klinická biochemie – od 2017
 • Člen akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví – od 2017 

 

Grantové komise

 • Předseda oborové komise 11 – Farmakologie a farmacie VR IGA MZ ČR 2006–2007
 • Člen podoborové komise 303 – biochemie, metabolismus a výživa – komise lékařské vědy GA ČR 2001–2007
 • Člen oborové rady Grantové agentury UK pro sekci lékařské vědy – 2000–2005
 • Předseda oborové rady lékařské vědy a člen Grantové rady UK – 2002–2005
 • Člen vědecké rady IGA MZ ČR– 2007-2012
 • Člen vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum – 2014 – 2020

Odborné společnosti

 • Česká spol. pro biochemii a molekulární biologii od 1989 – vědecký sekretář  1997 – 2021
 • Česká společnost klinické biochemie od 1992 (2006 – 2014 předseda společnosti), od 2014 – člen výboru
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně – vědecký sekretář – od 2011
 • Spolek lékařů v Praze – od 1991, člen výboru od 2017
 • Česká internistická společnost – od 1991
 • Česká hepatologická společnost – od 1991
 • Česká nefrologická společnost – od 1992
 • Česká společnost pro návykové nemoci – od 1994
 • American Association for Clinical Chemistry – 2000 – 2021
 • IFCC – International Federation of Clinical Chemistry –  Committee on Conferences and Congresses; Coresponding member 2008-2013;  2014 – 2019 full member; Awards Committee (EB-AC) od 2018 – member of Education and management Division (EMD) IFCC od -2021
 • EFLM – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – člen Executive Board 2011–2019; Člen Congresses and Postgraduate Education Working Group EFLM (WG-CPE) – 2010–2012, člen TFG Laboratory Diagnostics of Chronic Kindey Diseases od 2019
 • ESBRA (European Society for Biomedical Research of Alcoholism) 1996 – Member of Board of Directors 1997–2009; 2013 – 2017; President 2017 – 2021; Past President and Treasurer 
 • ISBRA (International Society for Biomedical Research of Alcoholism)1993 –member of Board of Directors –2005–2010
 • ISOBM – International Society for Oncology and Biomarkers 2006 – member of Board 2011–2014; Vicepresident  2013 – 2017
 • FEBS – Federation of European Biochemistry Societies – Člen Working Group (East Europe) 1999–2004; Člen Advanced Courses Committee 2005–2008; Vice-Chair Executive Committee – 2010, 2019; Chair Executive Committee – 2011 – 2020; člen Education Committee – 2012–2015
 • Alliance for Biomedical Research in Europe – European Council for Health Research – Member Core Working Group – 2011-2013

Činnost v redakčních radách časopisů

 • Adiktologie – od 2001 (vedoucí redaktor od 2006)
 • Folia Biologica – editor-in-Chief – od 2006
 • Klinická biochemie a metabolismus – od 2003
 • Alcohol Alcoholism – Editorial Advisory Board Oxford University Press – od 2002
 • Blood Purification – Editorial Board – Karger od 2004–2008
 • Kidney and Blood Pressure Research – Editorial Board – Karger – 2008-2014
 • Alcoholism Clinical and Experimental Research – Editorial Board – Blackwell Publishing- 2008–2012
 • Neuroendocrinology Letters – Honorary Editor – od 2009
 • Biogenic Amines – Board of Editors – od 2009
 • Česká revmatologie – člen redakční rady – od 2010
 • Časopis lékařů českých – člen redakční rady – od 2015
 • Chemické listy – člen redakční rady od 2021

Další aktivity

 • Soudní znalec – obor zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá se zvláštní specializací klinická biochemie a laboratorní medicína – od 2001
 • Diplom Celoživotního vzdělávání lékařů ČLK – platný do 2022
 • Licence České lékařské komory pro výkon vedoucí lékař-primář pro obor klinická biochemie
 • Předseda správní rady Nadačního fondu Scientia – od 2006
 • Člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin
 • Člen Rady sdružení Českého adiktologického institutu
 • Zakladatel Nadačního fondu STOP šikaně 2019