Pedagogická činnost

Vyučovat biochemii jsem začal již při studiu medicíny a další předměty s chemickým zaměřením přibývaly – patobiochemie, klinická biochemie a další předměty pro bakalářské obory nebo magisterské studium na naší fakultě nebo VŠCHT. Jsem zapojen do specializačního vzdělávání lékařů a nelékařů v oboru klinická biochemie. Mnoho let vedu studenty v postgraduálním studiu a jedna moje absolventka je v současné době profesorkou biochemie.

Pregraduální výuka

Kontinuální výuka od roku 1989 praktických cvičení, seminářů a přednášek předmětů lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie, klinická biochemie, laboratorní technika a příbuzných předmětů.

Pracoviště

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

  • Obor – všeobecné lékařství, bakalářské a magisterské programy,
  • Výuka – studijní programy VŠCHT
  • Jazyk – český a anglický

Postgraduální výuka

      • Člen oborové rady programu biochemie a patobiochemie UK od 2002
      • – člen oborové rady programu Kardiovaskulární vědy UK – od 2018
      • Člen oborové rady biomedicínské technologie – FBMI ČVUT – od 2007- 2017
      • Člen oborové rady Analytická chemie – program chemie – FCHI VŠCHT od 2010
      • Člen oborové rady programu biochemie PřF UK od 2012
      • Člen oborové rady programu Specializace ve zdravotnictví – adiktologie – 1. LF UK 2012
      • Školitel PhD studentů – 9 úspěšně dokončilo

Specializační vzdělávání

  • Od 1994 – dosud přednášky v kurzech kateder IPVZ
  • Školitel pro obor klinická biochemie