O kvalitě vysokých škol a novele vysokoškolského zákona

V rozhovoru pro Lidové noviny jsem vyjádřil názor k jednání o novele vysokoškolského zákona a vyjádřil jsem se i ke kvalitě současných vysokých škol.  Existují univerzity několika typů. Na jedné straně ty seriózní, něco jako kamenné banky, a pak problémové, jež slibují lehké zisky – podobně jako kampeličky. Studenti si musejí vybírat zodpovědně a jít za kvalitou. To je názor můj i mých kolegů z České konference rektorů (ČKR). Ta zastřešuje 26 veřejných, dvě státní a 23 soukromých škol v ČR. Domnívám se, že přežijí jen kvalitní vysoké školy.
Jsem především rád, že se novela zákona po zhruba osmi letech a možná deseti ministrech školství konečně dostane do Poslanecké sněmovny. Proč se tam dostane, má dva hlavní důvody. Prvním je fakt, že se navázalo na již vzniklé dokumenty, které byly vydiskutovány, a nezačínalo se od začátku. Druhým důvodem jsou intenzivní jednání a vstřícnost všech tří hlavních aktérů – ministerstva školství, Rady vysokých škol a konference rektorů -, kteří hledali styčné body, jež by českému vysokému školství prospěly.
Za významnou změnu považuji také nový systém aktreditace.  V současných předpisech, nikde není přesně popsáno, jaká jsou akreditační minima. Měly by mít nové mantinely. Další změnou je vznik institucionální akreditace, která umožní univerzitě získat jednu akreditaci pro celou oblast vzdělávání – to mohou být zdravotnické obory či historické vědy, a pokud ji už škola získá, může si sama v rámci dané oblasti rozvíjet jednotlivé obory. Na druhé straně budou existovat i určité sankce a systém vnitřního hodnocení školy, kdy musí být kladen důraz zejména na kvalitu a další činnosti školy.
Premiér nám přislíbil, že oblast vzdělávání patří mezi jeho priority a že se zasadí o udržení či posílení rozpočtu pro vysoké školy. Když dám do systému méně peněz, nemůžu očekávat, že se bude vylepšovat. To je snad jasné. A znovu upozorňuji, že Česko dnes, v roce 2015, platí na jednoho VŠ studenta méně peněz než v roce 2006! A to bez inflace! Nemůžeme očekávat, že za takové peníze budou české univerzity v první světové stovce. To opravdu není reálné.

Rozhovor vyšel 11.4.2015 v papírové podobě v deníku Lidové noviny.

Zaúčtováno v Vysoké školství