Životopis

“Přírodním vědám” jsem se chtěl věnovat od dětství, zejména zvířatům. Mým vzorem byl Ing. Vágner, náš významný zoolog. Moje první práce měla název – “Denní režim hříběte koně Przewalského”. 

Při studiu na gymnáziu jsem měl možnost chodit do cytogenetické laboratoře III. interní kliniky naší fakulty, kterou vedl primář Chrz. Učil jsem se stříhat chromozomy, poznával taje medicíny a téma mé práce vždy vzbudilo na středoškolských konferencích zájem. “Chromozomální odchylky neplodných mužů a žen” např. vytvářely představu “zajímavých” obrázků, leč obecenstvo bývalo z části zklamáno. 

Po přijetí na fakultu jsem si představoval, že budu chirurgem. Prošel jsem anatomickým kroužkem, který vedl prof. Doskočil, a chirurgickým kroužkem na II. chirurgické klinice. Po složení zkoušky z biochemie mi nabídl prof. Štípek, abych u něj pracoval v laboratoři a věnoval se experimentální práci, a tak od třetího ročníku studia jsem zůstal věrný laboratořím I. chemie, kam jsem chodil učit z Ústavu klinické biochemie a od ledna 2012 vedu spojený ústav I. chemie a klinické biochemie a vrátil sem se tam, kde jsem začínal. 

Po promoci jsem chtěl získat i klinickou praxi v interně. Vzhledem k mým laboratorním pokusům s alkoholem a toxickými látkami mi alespoň teoreticky byla blízká hepatologie a gastroenterologie. Při nástupu na “kolečko” na I. interní kliniku jsem byl přidělen na oddělení E – nefrologii a dialýzu, kde jsem poznal skvělou partu kolegů. Tohle oddělení, nyní Nefrologickou kliniku, jsem dosud neopustil. 

Na počátku roku 1999 jsem přešel na nově ustavený Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, který dnes zahrnuje kromě klinické biochemie též laboratoře klinické mikrobiologie, imunologie a alergologie, ATB středisko, Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum. Aby se kruh uzavřel, byla v roce 2002 do Ústavu začleněna cytogenetická laboratoř, v níž jsem se poprvé setkal s naší fakultou a nemocnicí. 

Od září 2005 po sedm let byla mou největší povinností, radostí i starostí vést naši 1. lékařskou fakultu UK, aby byla moderní, špičkovou, přátelskou a otevřenou školou, patřící mezi přední lékařské fakulty v oblasti biomedicínského výzkumu a vzdělávání. 

Od 1. 2. 2014 působím jako rektor Univerzity Karlovy. V roce 2018 jsem byl opětovně zvolen pro druhé volební období.

Nejen prací živ je člověk. Mezi mé koníčky patří historické památky, hudba 18. a 19. století, procházky v přírodě, lyžování , golf a plavání. Koníčkem, při kterém relaxuji, je “aplikovaná chemie” – vaření a setkávání s přáteli.

Vzdělání

 • 1980–1984 – gymnázium Botičská, Praha 2
 • 1984–1990 – Fakulta všeobecného lékařstvíUK
 • 2000–2003 – Pražská mezinárodní manažerská škola VŠE Praha – MBA (Master of Business Administration)

Zaměstnání

 • I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK
  1989 – 1998 asistent, interní vědecký aspirant, odborný asistent, docent, zástupce přednosty ústavu pro výuku
 • Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN
  Od 1999 přednosta ústavu, vedoucí referenční laboratoře pro klin. biochemii 2001–dosud profesor pro obor lékařská chemie a biochemie
 • 1. lékařská fakulta UK
  2005–2012 děkan fakulty
  2012–2013  proděkan fakulty pro vnější vztahy
 • Univerzita Karlova v Praze
  od 1. 2. 2014
   rektor UK , opětovně zvolen do funkce v roce 2018
  pro funkční období 2018-2022

 Další pracovní činnost

 • 1991-2013 sekundární lékař, později lékař specialista – VFN Praha – Záchytná stanice Praha, hemodialyzační středisko, I. interní klinika, Klinika nefrologie
 • 1995–1998 odborný zástupce PSL IKEM
 • 1996–2006 komise SÚKL Praha
 • 2005-2014 zástupce LP náměstka VFN pro komplement

Specializace

 • klinická biochemie
 • vnitřní nemoci
 • nefrologie
 • European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EurClinChem)

Vědecké hodnosti

 • 1993 – kandidát lékařských věd
 • 2000 – doktor lékařských věd
 • 2007 – Profesor Honoris Causa – Státní lékařské University J. Y. H
 • Horbachevského v Ternopilu
 • 2008 – Visiting professor – Lékařská fakulta University of  Zagreb
 • Doctor honoris causa – Uzzhorod Natinal University – Ukrajina
 • Doktor honoris causa – Prešovské univerzity v Prešově v oboru Biologie – Slovensko

Vědecko-pedagogické hodnosti

 • 1996 – docent pro obor lékařské chemie a biochemie UK
 • 2001 – profesor pro obor lékařská chemie a biochemie