Ocenění

Moje odborná vědecká, pedagogická a manažerská práce byla oceněna řadou cen a uznání národních i mezinárodních společností

2021

 • Pamětní medaile UPJŠ v Košicích
 • Pamětní list 1. LF UK
 • Pamětní list University Heidelberg
 • Pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské

2020 

 • Medaile Wernera von Siemense za osobní přínos k rozvoji českého vysokého školství
 • Pamětí medaile Církve československé husitské k 100. výročí založení

2018

 • 2018 – manažer čtvrtstoletí v oblastí Vzdělávání – ČMA
 • Cena za dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu Praha 
 • Zlatá pamětní medaile VFU Brno  
 • Zlatá medaile Univerzity Komenského v Bratislavě  
 • Řád vavřínu Hospodářské komory
 • Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR
 • Cena ČSKB „ Za nejlepší publikaci z oboru klinická biochemie a laboratorní medicíny za rok 2017“ doc. Ing. D. Springer a kol. za práci „Thyroid in Pregnancy : from Physiology to screeing“; CriticalReviews in Clinical Laboratory Sciences 54(2) 2017: 102-116.
 • 5th EFLM-EUMS Congres 10.-13.10. 2018, Antalya, Turecko – best poster award – Vojtova L, Prikryl P, Frýdlová J., Hrušková, Z., Vokurka M, Zima T, Tesar V: Quantitative Label-free proteomic analysis of human urine and urinary exosomes in ANCA-assocoated casculitis patients.

2017

 • IAMEPH – distinguished leadership in the founding of Academy
 • Čestné členství   ČLS JEP
 • Pamětní medaile Prešovské univerzity

2016

 • Certificate of recognition – Ambassadors meeting FEBS Prague April 8-9
 • Pamětní medaile UPJŠ Košice
 • Ocenění bohyně Ops ČZU Praha
 • Pamětní medaile University Komenského Bratislava
 • Pamětní zlatá medaile VFN Praha
 • Stříbrná medaile LF Univerzity Palackého Olomouc
 • Medaile 1. LF UK
 • Pamětní medaile Technické univerzity ve Zvolene
 • Čestné členství ČSKB ČLS JEP
 • Pamětní medaile Lékařské univerzity v Tiraně – Albánie

2015

 • Kovářova medaile HTF UK
 • Verdienstmedaille University of Konstanz
 • Cena Josefa Hlávky za rok 2014, Nadace českého literárního fondu za knihu Pavelka K., Arenberger P., Lukáš M., Zima T. Doležal T. Olejárová M., Cetkovská P. a kolektiv: Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii, Grada Publishing, a.s., 2014, 1. vydání, 384 s.

2014

 • Stříbrná medaile UK
 • 1. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2013 – monografie Laboratorní diagnostika
 • Spoluautor oceněných publikací:
  • Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci

2012

 • Čestné členství – Spolek českých lékařů v Praze – 6. 6. 2012
 • Medaile 3. LF UK Praha –2012

2011

 • Česká manažerská asociace – manažer odvětví – vzdělávání:
  • 4. místo TOP 10 manažer roku 2010
 • Medaile Lékařské fakulty UK v Plzni
 • ESBRA Peter Berner Award – Vienna
 • Knight of Rizal a Knight Commander of Rizal – Manila
 • Ocenění při příležitosti 20. výročí Českého institutu pro akreditace
 • Spoluautor oceněných publikací:
  • Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci
  • Cena ČLS JEP 1. a 2. místo nejlepší publikace v roce 2010

2010

 • Research Award – The 12th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry
 • Cena presidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání

2009

 • Pamětní medaile Josefa Hlávky za významný přínos k uctění osobnosti a díla Josefa Hlávky
 • Pamětní list Lékařské fakulty MU Brno

2008

 • Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 v lékařských a farmaceutických vědách – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • 2. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • Čestný titul Finalista soutěže manažer roku 2007

2006

 • Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci – Kalousová, M., Zima, T., Tesař, V., Sulková-Dusilová, S., Škrha, J.

2005

 • Pamětní list 1. LF UK
 • Cena za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína – Doc. P. Schneidera a kol za učební texty Kapitoly z klinické biochemie (spoluautor)

2004

 • Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci – Tesař, V., Zima, T., Kalousová, M.

2003

 • Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2002 – monografie Laboratorní diagnostika
 • 3. cena české internistické společnosti ČLS JEP za rok 2002 – monografie Laboratorní diagnostika

2002

 • Bruno Watschinger Award for the best poster – 16th Danube Symposium on Nephrology – M. Kalousová, T. Zima, V. Tesař, J. Lachmanová, Bled 21. 9. 2002

1999

 • Cena České nefrologické společnosti – Klubu mladých nefrologů za nejlepší publikaci v roce 1999

1997

 • Výroční cena Společnosti klinické biochemie
 • Školitel práce – M. Janebová, která získala Cenu Josefa Hlávky

1996

 • Cena České nefrologické společnosti – Klubu mladých nefrologů