Obezita z pohledu různých odborníků

V polovině dubna jsem se v Praze zúčastnil netradičně pojatého lékařského sympozia na téma „obézní pacient v interdisciplinárním pohledu“. Sympozium propojilo telemostem tři země – Česko, Slovensko a Filipíny.

Věnoval jsem se souvislostem poruch metabolismu lipidů a obezity, zejména pozitivní a negativní korelaci tělesné hmotnosti a body mass indexu (BMI) s cholesterolem a triglyceridy. Nadváha a obezita je spojována s inzulinovou rezistencí, metabolickým syndromem (MS) a kardiovaskulárním rizikem. Nárůst metabolického syndromu je v posledních desetiletích dán především změnou životního stylu, nevhodnou stravou a nedostatečnou fyzickou aktivitou.

Článek vyšel v papírové podobě v Lékařských listech.

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Zdravotnictví