Jak se (z)rodila moderní telemedicína – 4. díl

Telemedicína je novým samostatným medicínským oborem. Zaměřuje se na zdravotnické aktivity, služby a systémy provozované na dálku pomocí informačních a komunikačních technologií. Je součástí elektronizovaného a informatizovaného zdravotnictví, kterému se zkráceně říká eHealth.

V Praze je výuka eHealth a telemedicíny realizována 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Vzniklo zde samostatné centrum pro eHealth a telemedicínu, na jehož vzniku jsem se podílel. Toto centrum sídlí v Kladně v prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, která centru poskytla prostory a technologické zázemí.

Více o novém oboru telemedicína se můžete dočíst v následujícím článku na webovém portálu Zdravotnických novin.

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Zdravotnictví