eHealth a telemedicína – úvod

Do Zdravotnických novin byla začleněna nová pravidelná rubrika o eHealth a telemedicíně.

Elektronizace zdravotnictví přináší v dnešní době mnoho výhod, jako například monitoring pacientů, elektronickou komunikaci mezi lékaři, elektronické vzdělávání nebo pořádání seminářů na dálku prostřednictvím telemostu.

Využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví ve svém důsledku pacientům přináší lepší a efektivnější péči. O dalších přínosech elektronizace se zmiňuji ve článku, který jsem pro Zdravotnické noviny napsal. (Článek vyšel pouze v papírové podobě ve Zdravotnických novinách).

Zaúčtováno v Zdravotnictví