Zlaté medaile UK prof. Heleně Tlaskalové-Hogenové a prof. Karolu Mičietovi

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal zlaté pamětní medaile:
Prof. MUDr. Heleně Tlaskalové-Hogenové, DrSc. z 1.lékařské fakulty UK za významné celoživotní dílo v oblasti imunologie a mikrobiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK. Dlouhodobě se zabývá základním výzkumem v oblasti imunologie. Zaměřuje se na význam střevní mikroflóry pro vznik chronických onemocnění (celiakie, potravinové alergie) a na imunopatolgoii střev včetně rakoviny. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 140 původních vědeckých prací publikovaných převážně v renomovaných odborných časopisech. Za svou výzkumnou činnost obdržela řadu českých i zahraničních ocenění. V roce 2000 se stala členkou Učené společnosti ČR.

Prof. RNDr. Karolu Mičietovi, Ph.D., rektoru Univerzity Komenského, za významný rozvoj spolupráce mezi národy České a Slovenské republiky.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Profesor Karol Mičieta se narodil 19. listopadu 1952 v Žilině. Studium botaniky na bratislavské Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského absolvoval
v roce 1976. V letech 1981 až 1990 se věnoval pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti v Ústavu molekulární a subcelulární biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského.
Jako samostatný vědecký pracovník působil v letech 1990 až 1995 v Ústavu buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK. Od roku 1995 vede Katedru botaniky Přírodovědecké fakulty UK.
Na docenta v oboru botanika se habilitoval v roce 1998. Za profesora v oboru všeobecná ekologie, ekologie jedince a populací byl jmenován v roce 2007.
Je členem několika odborných slovenských i zahraničních společností, odborných komisí, vědeckých rad. Podílel se na mnoha domácích i zahraničních vědeckých projektech. Od prosince 2002 do ledna 2011 byl předsedou Akademického senátu Univerzity Komenského. Post rektora Univerzity Komenského v Bratislavě zastává od února 2011.
Do funkce rektora UK byl znovu jmenován v lednu 2015. V září 2017 udělila Karlovi Mičietovi titul Doctor honoris causa Technická univerzita (TU) ve Zvolenu. V říjnu 2017 jeho práci ocenil pamětní medailí J. M. Hurbana Trnavský samosprávný kraj (TTSK).

Zaúčtováno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví