Předvánoční setkání s významnými absolventy UK

Jako každý rok se i letos vedení Univerzity Karlovy setkalo v období adventního času s absolventy Univerzity Karlovy, sdruženými v Klubu Alumni UK.

Ve Vlasteneckém sále Karolina se sešla řada významných osobností, které studovaly, působily či dosud působí na fakultách UK – mezi nimi emeritní rektor UK prof. Karel Malý, ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch, významný kardiochirurg  prof. Jan Pirk, předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová, moderátoři České televize Taťána Míková a Jakub Železný, či ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek a řada dalších absolventů Univerzity Karlovy. Jsem velmi rád a oceňuji aktivity klubu i zájem o každoroční akce a setkávání při různých společenských událostech i výročích. Je to zároveň příležitost k připomenutí si všech úspěchů, kterých univerzita za poslední rok dosáhla nejen v pedagogické a vědecké činnosti, ale také v oblasti spolupráce se zahraničními univerzitami a otevírání se světu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomní hosté se velkým zaujetím vyslechli prezentaci našeho významného historika, pana prorektora prof. Jana Royta o zakládacích listinách Univerzity Karlovy.
Ty budou po několik dní součástí výstavy Insignií a zakládacích listin UK, která bude zahájena vernisáží  17. prosince 2018 v Karolinu. ‘
Následovala bohatá diskuze, která se týkala všech palčivých otázek současnosti.

Součástí programu byla také komentovaná prohlídka Karolina s výkladem prof. Jana Royta, která byla jistě nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Alumni UK, který byl založen v roce 2014, je otevřen všem absolventům UK bez rozdílu oboru či fakulty. Posláním Klubu je zůstat v kontaktu s absolventy i po skončení jejich studia, protože promocí to nekončí… V současné době má 1900 členů.

Nabízí:

  • Pozvánky na zajímavé akce
  • Bohatý benefitní program
  • Kariérní poradenství pro čerstvé absolventy
  • Přístup do univerzitních knihoven

Pořádá:

  • Společenská setkání (Zahradní slavnost, Advent na UK, Svatoštěpánské setkání)
  • Vzdělávací přednášky a rozvojové semináře pro absolventy
  • Besedy s významnými absolventy
  • Zlaté promoce (ceremoniál 50 let od promoce)

Záznam ze setkání členů Klubu Alumni na YT UK:
https://youtu.be/-h2_Hgb4adg

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví