Výročí Spolku mediků českých

V těchto dnech si připomínáme dvě výročí, které se vztahují ke Spolku mediků českých na 1. lékařské fakultě UK. Byl založen před 150 lety a po přestávkách, které nás v našich dějinách provázely, byla před 25 lety opět obnovena jeho činnost. Mám velmi vřelý vztah k činnosti Spolku mediků českých, který po sametové revoluci znovu zahájil svoji činnost při 1. lékařské fakultě. Současní studenti, kteří jsou ve Spolku mediků českých sdruženi, a se kterými jsem měl tu čest spolupracovat, nejprve jako děkan 1. LF UK, nyní jako rektor UK, jsou velmi kreativní, zapálení pro spolek a snaží se rozproudit studentský život nejen na lékařských fakultách. Každým rokem přibývají noví registrovaní členové.  Obnovili si vybavení ve svém sídle ve Faustově domě, které také využívá IFMSA CZ LF1 a Sdružení studentů stomatologie ČR. Spolek má také svého zástupce přímo v radě SUUK a jsem rád, že cítí soudržnost se svojí Alma mater. Propaguje akce UK, jako například Jarmark, Hokejovou bitvu a další akce, které SUUK zaštiťuje.

Děkuji všem studentům a kolegům Spolku mediků českých za jejich aktivní činnost, kterou věnují rozvoji a uchování tohoto významného sdružení a přeji jim mnoho úspěchů ve všech sférách jejich činností.

Více informací o oslavách výročí založení Spolku mediků českých si můžete přečíst na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Zaúčtováno v Vysoké školství