Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima přijal MUDr. Bohdana Pomahače

Dne 10. 12. 2014 byl hostem na Univerzitě Karlově pan doktor Bohdan Pomahač. Potěšilo mne, že přijal mé pozvání k osobnímu setkání i přesto, že jeho pracovní program v Praze je velmi bohatý. Doktor Pomahač svou prací přispívá nejen světové vědě, ale především k šíření dobrého jména české medicíny. Velmi oceňuji úspěch nedávné unikátní transplantace horních končetin, kterou dr. Pomahač se svým týmem provedl. Jako lékař ji považuji za velký krok nejen pro samotného pacienta, ale hlavně pro světovou medicínu. Kromě setkání na půdě Univerzity Karlovy čeká dr. Pomahače převzetí Ceny Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě a účast na 20. Vzdělávacím sympoziu s mezinárodní účastí.  Sympozium je věnováno novým a osvědčeným operačním postupům v plastické a rekonstrukční chirurgii obličeje, trupu a končetin. Pořádá jej Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Česká společnost plastické chirurgie JEP, 1. lékařská fakulta UK v Praze a Česká lékařská komora. MUDr. Pomahač vystoupí s přednáškou na téma Restorative Surgery.

Více informací o návštěvě MUDr. Bohdana Pomahače se dozvíte na webovém portálu Novinky.cz.

Zaúčtováno v Vysoké školství, Zdravotnictví