Rektor UK a předseda ČKR odsoudil teroristický útok ve Francii

Tisková zpráva

Rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů prof. Tomáš Zima dnes dopoledne vyjádřil v doprovodu prorektorky prof. Lenky Rovné a prorektora prof. Martina Kováře velvyslanci Francouzské republiky v Praze i rodinám obětí a všem jejich blízkým soustrast v souvislosti s událostmi, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Paříži, a zároveň učinil zápis do kondolenční knihy. Současně jednoznačně odsoudil teroristické útoky stejně jako všechny další projevy násilí a nesnášenlivosti.

Na závěr svého setkání s panem velvyslancem vyslovil rektor UK za celou akademickou obec i za Českou konferenci rektorů podporu demokracii a toleranci stejně jako naději, že vzájemný respekt, úcta a přátelství mezi lidmi různých ras, náboženství i politických postojů budou silnější než síly, jež chtějí pokojné soužití mezi lidmi narušit.

Zaúčtováno v Jiné