Univerzita Karlova si připomíná 600. Výročí mučednické smrti Jana Husa

Dne 27. dubna 2015 jsme vernisáží otevřeli výstavu Univerzity Karlovy v Praze, která je umístěna v Křížové chodbě Karolina a připomíná 600. výročí mučednické smrti univerzitního mistra a rektora pražské univerzity, Jana Husa. Cílem výstavy je v tento jubilejní rok představit veřejnosti Jana Husa právě v roli studenta, učitele, děkana i rektora. Jan Hus se postupem času stává postavou národních dějin, která již nerozděluje, ale spojuje silou svého poselství všechny lidi bez ohledu na vyznání. Návštěvníkovi výstavy se naskytne příležitost poznat nejen historické okolnosti a prostředí, ve kterém se Hus vzdělával, položil základy své pozoruhodné erudici a akademickým schopnostem, ale také se blíže seznámit s Husovými učiteli, spolužáky a žáky, kteří neodmyslitelně dotváří rámec jeho života v Praze. Husova role děkana a rektora je vnímána jako vyvrcholení jeho akademické dráhy a je jí proto věnována odpovídající pozornost. Vyvrcholení výstavy představují události závěru Husova života, ke které zaujala akademická obec rezolutně odmítavé stanovisko.

Výstava je umístěna Karolinum (Křížová chodba), Ovocný trh 3, Praha 1 a potrvá od 28. 4. 2015 – 28. 8. 2015.

Více informací najdete na webovém portálu Univerzity Karlovy, dále si můžete také přehrát videozáznam na webovém portálu Youtube UK. Více informací o výstavě se dozvíte také ve videozáznamu z Událostí ČT.

Zaúčtováno v Vysoké školství