III. Izraelský týden na Univerzitě Karlově

U příležitosti své návštěvy v Praze, v souvislosti s oslavami 25. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Československem a Státem Izrael, vystoupil bývalý ministr zahraničních věcí Státu Izrael Moše Arens v pondělí 27. 4. 2015 na akademické půdě Univerzity Karlovy. Ve Vlasteneckém sále Karolina hovořil před zástupci Univerzity Karlovy o problematice politiky a bezpečnosti na Blízkém východě. Poprvé přijel prof. Arens do Prahy před čtvrtstoletím na pozvání bývalého prezidenta Václava Havla, aby zde 9. února 1990 podepsal společně s tehdejším československým ministrem zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem smlouvu o znovunavázání vztahů násilně přetržených komunistickým režimem v roce 1967. Václav Havel byl vůbec prvním prezidentem v historii Československa a prvním prezidentem postkomunistické země, který navštívil Stát Izrael. Cesta se uskutečnila téměř na den před čtvrtstoletím, ve dnech 25. – 27. dubna. 1990.

DSC_0040Moše Arens nyní přijel do České republiky, aby se jako přímý účastník tehdejších přelomových událostí zúčastnil spolu s Milanem Kňažkem, bývalým prvním velvyslancem Izraele v Československu Joelem Šerem a Alexandrem Vondrou panelové diskuse na téma „Cesta do Izraele z roku 1990″, která se odehraje v rámci cyklu „Naše cesta zpět na mapu světa” pořádaného Knihovnou Václava Havla v Praze v úterý 28. dubna 2015. Tato diskuse je součástí širšího celoročního programu oslav 25. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Součástí oslav tohoto výročí i je „III. Izraelský týden“, který od 27. dubna do 3. května pořádá Pražské centrum židovských studií FF UK. Akce si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi.

Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je věnována i studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK v Praze. Bližší informace jsou k dispozici na webu Filozofické fakulty UK www.ff.cuni.cz.

Více se dočtete na webovém portálu UK, dále si také můžete přehrát videozáznam z vystoupení bývalého ministra zahraničních věcí Státu Izrael Moše Arense na UK.

Zaúčtováno v Vysoké školství