Univerzita Karlova si připomíná 25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou Heidelberg

Při příležitosti 25 let velmi úspěšné spolupráce jsme podepsali 28. dubna 2015 aktualizovanou dohodu o spolupráci s nejvyšším představitelem Univerzity  Heidelberg prof. Dr. Bernhardem Eitelem. Zároveň jsme spolu hovořili o jejím rozvoji a dalším prohloubení.

Zástupci obou univerzit během tří dnů představí výsledky dosavadní bohaté spolupráce. Ta porevoluční vznikla již v roce 1990 a v současné době probíhá v rovině výměny studentů a vyučujících, pořádání konferencí a diskuzí a letních škol, vedení dizertačních prací a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. S Univerzitou dlouhodobě spolupracují: Filozofická fakulta (egyptologie, asijská studia, tibetologie, indologie, historie, lingvistika, německá studia), Pedagogická fakulta (německá studia), Matematicko-fyzikální fakulta (matematika), Fakulta humanitních věd, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta a 1. lékařská fakulta.

Univerzita Heidelberg je nejstarší univerzitou v Německu a jednou z nejstarších a nejlepších v Evropě. Byla založena v roce 1386. Kontakty pražské a heidelberské univerzity sahají až do středověku a obě univerzity významným způsobem spolupracovaly až do poloviny 20. století. V posledních 25 letech se podařilo tuto spolupráci oživit a úspěšně rozvíjet.

Na webovém portálu Youtube UK si můžete přehrát videozáznam z návštěvy rektora Univerzity v Heidelbergu prof. Dr. Bernharda Eitela na UK.

Zaúčtováno v Vysoké školství