Univerzita Karlova otevřela první budovu nového kampusu v Hradci Králové. Lékařská a Farmaceutická fakulta získaly nové prostory pro vědu a výuku

Otevření první budovy Kampusu UK v Hradci KrálovéSlavnostním otevřením Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl 6. Října 2015 oficiálně zahájen provoz společné budovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Jedná se o první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který vzniká v prostoru u Fakultní nemocnice. Mimopražské fakulty tak postupně získávají nové a moderní prostory, kde mohou postupně funkčně i organizačně propojit svá pracoviště s Fakultní nemocnicí. Konečnou podobu tak získává již několik desetiletí trvající snaha o vytvoření společného sídla fakult Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která je objektivně podložena nejen vizí do budoucnosti, ale i nevyhovujícím současným stavem z hlediska technického, kapacitního i z pohledu možností dalšího rozvoje.Jsem nesmírně rád, že se podařilo zdárně dokončit tuto první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dvě pracoviště naší fakulty tím získávají nové a moderní prostory pro výuku i výzkumnou činnost, zároveň se ale díky uvolnění prostor zlepší prostorové dispozice mnohých pracovišť v rámci starých budov fakulty. Můj obrovský dík patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Věřím, že společnými silami se nám podaří v dohledné budoucnosti celý kampus dostavět“, uvedl děkan Farmaceutické fakulty doc. Šimůnek.

V první etapě plánované výstavby kampusu byl realizován projekt „Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové“. Budova je určena pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder. V případě Lékařské fakulty se do nových prostor přesunul Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie, z Farmaceutické fakulty se přestěhovala Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd. Nová budova již začala s novým akademickým rokem 2015/2016 plně sloužit k výuce studentů obou fakult i k vědeckým aktivitám. „Jsem velice rád, že v Hradci Králové máme nová, velmi hezká a při tom velmi funkční pracoviště Univerzity Karlovy. Děkuji všem kolegům a spolupracovníkům, kteří se na realizaci tohoto díla podíleli. To, že jsme při stavbě první etapy úspěšně překonali mnoho problémů, nás posílilo a jsme lépe připraveni na realizaci dostavby celého kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Velice si přeji, abychom tuto šanci dostali“, řekl děkan Lékařské fakulty prof. Červinka.

Otevření první budovy Kampusu UK v Hradci KrálovéSpolečné výukové a výzkumné centrum hradeckých fakult je pětipodlažní budova s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními. Objekt je navržen tak, aby podle energetické náročnosti splňoval podmínky pro zařazení mezi úsporné stavby. Budova má inteligentní řízení technologií, které slouží k optimálnímu nastavení vnitřního klimatu v letním i zimním období. Budoucí kampus už v rámci první etapy výstavby získal kompletní připojení na nezbytnou infrastrukturu.

„Nově vytvořené prostory Kampusu v Hradci Králové jsou druhým velkým projektem Univerzity Karlovy, který v letošním roce otevřela. Po Kampusu v Plzni dnes slavnostně otevíráme nové a vysoce účelné prostory a očekáváme, že podpora rozvoji výstavby výukových a výzkumných prostor na fakultách Univerzity Karlovy v Hradci Králové zvýší motivaci ke studiu a vědeckovýzkumnou práci Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli a kdo jej podpořili a vytvořili tak moderní zázemí a předpoklady pro kvalitní pedagogickou a vědeckou činnost a mezinárodní spolupráci. Věříme, že se zdárně podaří realizovat i druhou část projektu a celý kampus bude již brzy sloužit potřebám hradeckých fakult“, uvedl rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima.

Z větší části byl tento projekt financován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady na výstavbu se pohybují ve výši 315 milionů korun. Stavba budovy byla zahájena v roce 2012, konečná kolaudace proběhla v září letošního roku.

Název projektu: Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové
Celková hodnota projektu: 315 milionů korun
Strukturální fondy: 256 milionů korun
Státní rozpočet: 45,5 milionů korun
Rozpočet UK: 13,5 milionu korun
Zhotovitel: Sdružení účastníků Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Architekt/projektant: Vladimír Vokatý, Martin Vokatý, ATIP, a.s.

Na webovém portálu Youtube si můžete přehrát videozáznam ze slavnostního otevření první budovy nového kampusu a více informací se dozvíte také na portálu iVysílání České Televize.

Zaúčtováno v Vysoké školství