Platforma CEFRES

Byla zahájena spolupráce v rámci Platformy CEFRESCEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách – měl v době svého založení v roce 1991 za cíl znovuobnovit vědecké výměny mezi Francií a střední Evropou, která procházela po pádu komunistického režimu mnohými proměnami.

Díky dohodě mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, CNRS, Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky, podepsané 21. listopadu 2014, tvoří ústav spolu s Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky partnerské instituce v rámci Platformy CEFRES.

Partnerská vědecká francouzsko-česká spolupráce je založena na paritním principu a podporuje společnou vzdělávací, výzkumnou i publikační činnost v humanitních a společenských vědách. Její aktivity jsou založené na dialogu mezi disciplínami a na spolupráci po celé střední Evropě s cílem dosáhnout většího začlenění do evropského výzkumného prostoru. CEFRES spustil svou novou výzkumnou politiku v úzké spolupráci se svými partnery a zároveň již za podpory vědeckých aktivit spojujících vědce z Francie a zemí visegrádské čtyřky.

Byla zahájena spolupráce v rámci Platformy CEFRESInaugurace se uskutečnila ve dvou dnech a na třech místech. Inaugurace nových prostor a knihovny CEFRESu proběhla v budově Akademie věd České republiky na adrese Na Florenci 3, následovala recepce na Francouzském velvyslanectví za setkání českých a francouzských partnerů, 7. října 2015. Dne 8. října 2015 se na Univerzitě Karlově uskutečnila v rámci Platformy CEFRES inaugurační přednáška francouzského sociologa Bernarda Lahira.

Bernard Lahire je profesor sociologie na École normale supérieure v Lyonu a zástupce ředitele Centra Maxe Webera. Ve svých pracích se zabývá školními nezdary a úspěchy nižších sociálních tříd a jejich způsoby osvojování písma, historií funkční negramotnosti, kulturními praktikami Francouzů, životními a tvůrčími podmínkami spisovatelů, dílem Franze Kafky nebo také dějinami vztahů mezi uměním a západní dominancí.

Zaúčtováno v Vysoké školství