Univerzita Karlova uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem

Univerzita Karlova uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci s národním bezpečnostním úřademUniverzita Karlova 5. října 2015 uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce v oblasti zabezpečování a rozvoje vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v systému uceleného vysokoškolského vzdělávání, týkající se kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti komunikačních a informačních systémů. Smlouvu podepsal rektor UK prof. Tomáš Zima a ředitel Národního bezpečnostního úřadu České republiky Ing. Dušan Navrátil.

Obě instituce budou rovněž spolupracovat v oblasti vzdělávání a přípravě odborníků pro výkon manažerských nebo právních funkcí v organizačních strukturách subjektů státní správy a komerčního sektoru v oblasti řízení procesů souvisejících se zajišťováním bezpečnosti informačních a komunikačních systémů.

Univerzita Karlova v Praze je významnou vědecko-pedagogickou institucí, která se dlouhodobě na vysoké úrovni věnuje vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti v oblastech, které se přímo i nepřímo týkají problematiky kybernetické bezpečnosti. UK má zájem podporovat rozvoj kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti komunikačních a informačních systémů ve své pedagogické činnosti.

Národní bezpečnostní úřad je gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast a certifikační autoritou informačních a komunikačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi. Úřad si plně uvědomuje, že pro zajištění bezpečnosti České republiky je nezbytné posílit výzkum a vývoj v této oblasti a výchovu odborníků, kteří by měli kybernetickou bezpečnost zajišťovat.

Zaúčtováno v Jiné