Univerzita Karlova bude mít dlouho očekávaný vědecký kampus na Albertově

Univerzita Karlova vypsala dne 1. září 2015 architektonickou soutěž na výstavbu dvou nových výzkumných center na pražském Albertově. Jedná se o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. V místě, kde v současnosti studuje, bádá, sportuje a žije několik tisíc studentů a akademických pracovníků univerzity, vzniknou nová moderní vědecká pracoviště, špičkově vybavené laboratoře, učebny, ale také menzy a místa pro společenská setkávání. Vznikne tak Kampus Albertov, významné centrum přírodovědného a medicinálního výzkumu na Univerzitě Karlově. Otevření nového kampusu je naplánováno na počátek roku 2022. V porotě architektonické soutěže zasednou mj. významní čeští architekti Josef Pleskot a Ladislav Lábus. 

Univerzita Karlova bude mít dlouho očekávaný vědecký kampus na Albertově V  areálu Albertova na Praze 2 v následujících několika letech vzniknou vědecká pracoviště Biocentrum a Globcentrum. Ta budou sloužit jako základna pro studium, zejména na magisterské a doktorské úrovni. Snahou též bude získat pro tato pracoviště špičkové zahraniční odborníky. Nový Kampus Albertov bude stejně jako v současnosti sloužit Matematicko-fyzikální, 1. lékařské a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na tiskové konferenci, která se konala na UK dne 4. září 2015 jsem zdůraznil, že: „Projekt představuje velkou výzvu pro další plánování a rozvoj Univerzity Karlovy. Jde o ojedinělou lokalitu koncentrace badatelských a pedagogických aktivit několika fakult v blízkosti centra měst“.

Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. V objektu je plánováno široké spektrum laboratoří různých typů (chemické, biochemické, molekulárně-biologické či fyzikální), prostory pro umístění speciálních technologií (např. optické a elektronové mikroskopy, hmotnostní spektrometry a další), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, ale i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárna, studentský klub a jiné.

Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a šíření druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch a dopady těchto procesů na společnost. I v tomto objektu jsou plánovány laboratoře, pracovny, menza, seminární i přednáškové místnosti. Kampus Albertov bude po dokončení nabízet i další, „nevědecké“ prostory, např. studovny, prostory pro posterové výstavy, kavárnu, studentský klub a jiné.

Budoucí počet zaměstnanců obou center je dohromady odhadován na více než 1200. Posluchárny a učebny v obou budovách budoucího Kampusu mají souhrnnou kapacitu téměř 900 osob a budou intenzivně využívány pro výuku zejména pregraduálních studentů zúčastněných fakult, ale i další edukační či konferenční aktivity. Jedním z hlavních cílů projektu je také účast zahraničních špičkových vědců v týmech, které v Kampusu Albertov budou pracovat.

Architektonická soutěž byla vypsána na 1. září 2015. Plánované otevření Kampusu je na počátku roku 2022. Předpokládaná cena stavby je přibližně 2,5 mld. korun a projekt bude financován z prostředků státního rozpočtu České republiky. 

Další informace se dozvíte na webových stránkách projektu Kampus Albertov. Více informací o plánované výstavbě nového vědeckého centra si můžete přečíst v následujícím článku na webovém portálu Deník.cz a také v článku na webu Univerzity Karlovy. Článek dále vyšel také v papírové podobě v deníku Metro.

Zaúčtováno v Vysoké školství