Gesto solidarity Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova nabízí těm uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na území České republiky, odpuštění školného v placených studijních programech v anglickém jazyce. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky z angličtiny a splnění dalších podmínek stanovených v přijímacím řízení.

TomasZima_0014Své studijní programy v anglickém jazyce k využití nabídly tyto fakulty UK: Fakulta sociálních věd, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií a Filozofická fakulta.

Ubytování těchto studentů zabezpečí Univerzita Karlova ze svých zdrojů na koleji. O možnosti získání dalšího příspěvku na stravu a další výdaje jsem připraven jednat na MŠMT či na příslušných vládních úřadech.

Předpokládáme, že se bude týkat přibližně 10 studentů se statutem imigrant/uprchlík a že je bude možné přiřadit při studiu do studijních skupin s „běžnými“ samoplátci, studenty v akreditovaných programech v anglickém jazyce. Vnímáme to jako gesto solidarity. Věříme, že mezi uprchlíky jsou šikovní a talentovaní lidé, a chceme jim tímto programem umožnit vzdělání. A to pro jejich další život, ať už v mateřských zemích, kde doufáme, že se situace brzy uklidní a kam se budou moc vrátit, nebo i v České republice. Když zde zůstanou natrvalo, mohou být ku prospěchu našemu státu. Neztratí tak život hned na začátku pobytu v nové zemi.

Odkazy:

Zaúčtováno v Vysoké školství