Stipendium Václava Havla pro studenty z Ukrajiny

Dne 11. listopadu 2014 jsem se setkal se studenty z Ukrajiny, kteří získali Stipendium Václava Havla a budou zařazeni do bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách UK. Stipendium je jedním z projektů Univerzity Karlovy (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Edice Václava Havla), který nese jméno prvního českého prezidenta.

Slavnostního setkání s ukrajinskými studenty se zúčastnili nejvyšší představitelé Univerzity Karlovy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Stipendisté budou studovat v bakalářských a magisterských programech na 1. LF, 2. LF., 3. LF, LF v Hradci Králové, na Fakultě sociálních věd, Přírodovědecké fakultě, Matematicko-fyzikální fakultě a Filozofické fakultě.

Stipendium Václava Havla je určeno zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.

O stipendium mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv a svobod.

Mezi stipendisty, jenž získali Stipendium Václava Havla, byl také Dmitry Tretiakov, který bude studovat na Matematicko-fyzikální fakultě. Čas zde strávený chce věnovat studiu informatiky a rád by také poznal sociální a kulturní prostřední České republiky.

Více informací najdete na webovém portálu Univerzity Karlovy a dále na iVysílání České televize.

Zaúčtováno v Vysoké školství