Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima slavnostně otevřel univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

Po dvouleté výstavbě jsme v pátek 17. října společně slavnostně otevřeli nové budovy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Kampus stojící v těsném sousedství fakultní nemocnice zahrnuje budovu teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zaměřený na výzkum a vývoj. Do nových a moderních prostor pro vědu a výzkum se přestěhovalo pět z dvaceti teoretických ústavů plzeňské lékařské fakulty (biofyzika, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologická fyziologie). Po mnoha letech, kdy fakulta sídlila ve starých a mnohdy nevyhovujících prostorách, je to první významný posun v kvalitě přístrojového vybavení i prostředí pro akademické pracovníky a pro studenty.

Druhou součástí nového areálu Lékařské fakulty v Plzni je Biomedicínské centrum. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat výhradně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, nyní se začnou využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.

Věřím tomu, že spolupráce mezi univerzitou a nemocnicí bude úspěšná a dočkáme se nových poznatků v biomedicíně. A věřím též, že se brzo setkáme u výstavby 2. etapy, aby se lékařská fakulta v Plzni dočkala ještě důstojnějšího prostředí pro vědu, výzkum i studium. Nepochybně si to zaslouží.

O slavnostním otevření nové budovy Lékařské fakulty UK v Plzni se více dočtete v následujícím článku na webovém portálu Univerzity Karlovy, dále si také můžete přehrát videozáznam z akce.

Více informací o otevření nového medicínského centra v Plzni se dále dozvíte na následujících webových portálech:

 

Zaúčtováno v Věda a výzkum, Vysoké školství