Předseda ČKR Tomáš Zima – Prohlášení České konference rektorů

Označeno v Jiné