Návštěva prezidenta japonské univerzity v Kobe na UK

V čtvrtek 16. října 2014 jsem se sešel s prezidentem japonské univerzity v Kobe panem Rieko Shimodou. Hovořili jsme spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci našich univerzit při výměně studentů, tak o jejím dalším rozvoji do budoucna. Studenti Univerzity Karlovy mohou na Kobe University, která je jednou z nejlépe hodnocených japonských univerzit, studovat jak japonštinu, tak i společenskovědní obory. Je také nazývána kolébkou japonského vysokoškolského vzdělávání v oblasti ekonomie a podnikového řízení a byla vždy centrem japonských ekonomických studií. Japonské ministerstvo školství a vědy zde založilo Center of Excellence pro ekonomické a právní vědy.  V současné době studuje na Univerzitě Karlově 17 japonských studentů a 25 stážistů, a to především na lékařských fakultách, filozofické a fakultě sociálních věd.Pan prezident Rieko Shimoda přislíbil podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi oběma univerzitami v dalších vědních oborech. Vyjádřil zájem o studium problematiky EU na UK. Zároveň jsme se domluvili na zvýšení počtu vzájemné výměny studentů v oblasti japonských studií.

Zaúčtováno v Vysoké školství