Univerzita Karlova podepsala s Českou televizí memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře

Dne 2. prosince 2014 jsme společně s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem podepsali memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře.

Memorandum pro léta 2014-2018 upravuje oboustranné partnerství mezi Univerzitou Karlovou a Českou televizí. Jeho cílem je prohloubení a zefektivnění komunikace mezi oběma institucemi. Česká televize se stane hlavním mediálním partnerem vybraných událostí pořádaných Univerzitou Karlovou. Hlavním cílem spolupráce Univerzity Karlovy s Českou televizí bude především podpora české vědy a vzdělanosti, šíření činnosti a úspěchů výsledků vědecké a výzkumné činnosti na veřejnosti. Naším prioritním zájmem je seznamovat průběžně veřejnost s činností, výsledky a úspěchy svých excelentních přírodovědeckých a humanitních vědeckých týmů, stejně jako s uměleckou nebo další tvůrčí a společenskou činností, se kterou je těsně svázána činnost vzdělávací. Pozornost bychom chtěli věnovat také vztahu univerzity ke společnosti a jejich vzájemné komunikaci, objasňování a vysvětlování toho, co se na univerzitě odehrává, k čemu univerzita zemi a jejím obyvatelům slouží.

Česká televize bude také hlavním mediálním partnerem akcí, pořádaných Univerzitou Karlovou u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., které se budou konat v květnu 2016.

Zaúčtováno v Vysoké školství