Rektor Univerzity Karlovy převzal od velvyslance Lotyšské republiky unikátní faksimilii alba Terra Mariana

Velvyslanec Lotyšské republiky Albert Sarkanis dnes předal do rukou rektora Univerzity Karlovy v Praze Tomáše Zimy faksimilii historického alba „Terra Mariana, 1186-1888“. Terra Mariana bylo oficiálním označením tzv. Starého Livonska, zprvu volného sdružení a posléze konfederace menších správních celků na území dnešního Estonska a Lotyšska.

Rektor Univerzity Karlovy převzal od velvyslance Lotyšské republiky unikátní faksimilii alba Terra Mariana

Album „Terra Mariana“ má 70 stran, bylo vyrobeno v jediném prvopise a darováno pobaltskými polskými šlechtici papeži Lvu XIII. v roce 1888. Originál tohoto vzácného tisku je uložen v apoštolské knihovně ve Vatikánu. Album obsahuje bohaté obrazové a textové materiály, vyobrazení hradů, kostelů, náhrobků a erbů starých šlechtických rodin. V roce 2007 Lotyšská národní knihovna a Vatikánská apoštolská knihovna podepsaly dohodu o společném vydání alba „Terra Mariana 1186-1888“ ve 12 plných kopiích a 1000 menších kopiích, jejichž vzory byly dodány do Rigy v roce 2011 a dokončeny a publikovány v roce 2014.

Rektor UK Tomáš Zima uvedl, že je pro Univerzitu Karlovu velkou ctí přijmout tento výjimečný dar. Zároveň poukázal na umělecký a kulturní obsah alba, jenž je významnou součástí kulturního dědictví Lotyšska a Estonska a důležitou součástí uměleckého a kulturního dědictví římsko-katolické církve.

Velvyslanec Lotyšské republiky u příležitosti své návštěvy na Univerzitě Karlově zároveň hovořil s rektorem o spolupráci UK s Lotyšskou univerzitou při výměně studentů a o jejím rozvoji do budoucna v oblasti vědecké práce a výzkumu. Pan velvyslanec ujistil rektora UK, že je připraven podpořit vzájemnou spolupráci a rozvoj výměny studentů mezi Univerzitou Karlovou a univerzitami v Lotyšsku.

Videozáznam z předávání si můžete přehrát na webovém portále Youtube UK.

Zaúčtováno v Vysoké školství