V Národní technické knihovně bylo podepsáno společné Memorandum o vzájemné podpoře a společném zájmu při kultivaci kampusu v Dejvicích

Rektoři UK, ČVUT, VŠCHT společně s ředitelem ÚOCHB AV ČR, ředitelem NTK a starostou MČ Prahy 6 podepsali 17. června 2015 v Národním technickém muzeu v Praze memorandum o vzájemné podpoře a společném zájmu. Podepsané memorandum upravuje partnerství mezi zúčastněnými institucemi. Jeho cílem je zejména kultivace vzhledu veřejného parteru kampusu v městské části Prahy 6 – Dejvicích, rozvoj vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit v kampusu a rovněž výzkumné a vzdělávací aktivity a projekty. Podpis memoranda o společném zájmu – Kampus DejviceV konkrétní podobě se jedná o větší spolupráci mezi vysokými školami, připravovanou integraci knihovny ÚOCHB a NTK, integraci VŠCHT a NTK, urbanismus parteru kampusu a povzbuzení života parteru v létě a vyhlášení studentské soutěže na architektonický návrh řešení veřejného prostoru kampusu v Dejvicích.

Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima zdůraznil důležitost memoranda z pohledu UK, především pokud jde o podporu české vědy a vzdělanosti, stejně jako o šíření úspěšných výsledků vědecké a výzkumné činnosti na veřejnosti.

Zaúčtováno v Vysoké školství