Kamila Veverková se stala novou děkankou Husitské teologické fakulty UK

Dne 30. června 2015 byla ThDr. Kamila Veverková, Th.D. slavnostně uvedena do funkce děkanky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nová děkanka je v současnosti již pátou ženou ve vedení fakult Univerzity Karlovy v Praze. V dubnu byla zvolena Akademickým senátem HTF, následně její volbu podpořil i rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Od roku 2007 do současné doby byl po dvě volební období děkanem HTF prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek.

ThDr. Kamila Veverková, Th.D. (1971) je česká církevní historička, duchovní Církve československé husitské. Absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě (Mgr.) v roce 2000, dále tamtéž dokončila studium doktorského studijního programu Teologie, oboru Husitská teologie, které zakončila v roce 2003 doktorskou prací.

Kamila Veverková se stala novou děkankou Husitské teologické fakulty UK
Kamila Veverková se stala novou děkankou Husitské teologické fakulty UK

Od roku 2003 pracovala jako vědecký pracovník Katedry církevních dějin UK HTF, od roku 2007 byla odbornou asistentkou této katedry. Současně působila jako proděkanka pro vědu a výzkum (včetně gesce doktorského studia a rigorózního řízení). Vedle toho se externě účastnila vědeckého projektu o etice vědy na Filozofickém ústavu AV ČR, v. v. i. (2008-2010), působila jako externí pedagog na Evropském vzdělávacím centru (2009-2010) a jako expert pracovala na projektu MŠMT ČR Kvalita, relevance, efektivita, diversifikace a otevřenost vysokého školství v ČR.

V letech 2005-2006 absolvovala dvě stáže na Russian State University for Humanities (RGGU) v Moskvě v rámci mezivládní kulturní dohody. Spolupracuje s Institutem pro církevní dějiny (Königstein/Nidda), s Fakultou práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě a s Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň). Na těchto institucích buď přednášela, nebo opakovaně pracovala v rámci krátkodobých studijních pobytů.

Publikovala více než třicet odborných prací v češtině, angličtině, ruštině a němčině, dále řadu odborných recenzí; participovala na několika odborných projektech. Zúčastnila se řady vědeckých konferencí v České republice i zahraničí. Ve své práci se zaměřuje převážně na problematiku českého osvícenství, reformního hnutí katolického duchovenstva v 19. století, církevních dějin 19. století, ale věnuje se také teologickým aspektům v díle J. A. Komenského. V současné době chystá kritické edice teologických rukopisů z 19. století.

Zaúčtováno v Vysoké školství