Rektor Univerzity Karlovy hovořil s velvyslankyní Čínské lidové republiky v České republice

Dne 21.7.2015 jsem se sešel s velvyslankyní Čínské lidové republiky v České republice Její Excelencí paní Ma Kiqing, od které jsem převzal dar – obraz s vyobrazením čínské krajiny. Náš rozhovor se týkal možnosti vzniku nového čínského centra na Univerzitě Karlově.

Setkání s velvyslankyní Čínské republiky v KarolinuObraz, který jsem převzal pro UK, je malován klasickou čínskou technikou tušové malby a je osazen v rámu z lakovaného dřeva ve velikosti 2 x 1,2 m. Obraz byl předán naší univerzitě jako poděkování za dlouhodobé rozvíjení dobrých vztahů mezi UK a čínskými univerzitami.

Univerzita Karlova spolupracuje dlouhodobě s Čínou na úrovni výměny studentů a pedagogů a jazykové přípravy zajišťované prostřednictvím svého Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu.

V současnosti se počet čínských studentů studujících na UK pohybuje mezi 30 až 40, většina z nich navštěvuje magisterský program. Filozofická fakulta UK nabízí studium několika zájemcům o čínskou kulturu a jazyk studium sinologie.

Univerzita Karlova v minulosti podepsala několik meziuniverzitních dohod s čínskými vzdělávacími ústavy. Vzájemná spolupráce probíhá též na bázi vládních stipendií, kdy je každoročně Univerzitě Karlově přiděleno několik ročních stipendijních míst na jazykovou stáž do Čínské lidové republiky. Využívány jsou též možnosti mezivládní dohody pro učitele čínského jazyka na letní jazykovou školu. S čínskými univerzitami spolupracují právnická fakulta, fakulta sociálních věd, fakulta tělesné výchovy a sportu, 1. lékařská fakulta a lékařská fakulta v Plzni.

Zaúčtováno v Vysoké školství