Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslankyni Portugalské republiky v Česku

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dne 20. července sešel s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Portugalské republiky v České republice Její Excelencí Marií Manuelou Ferreira de Macedo Franco. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a portugalskými univerzitami a ostatními vzdělávacími institucemi ohledně zvýšení mobility a rozvoje vědecké a výzkumné činnosti.

Oba zástupci ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci, kterou Univerzita Karlova a portugalské vysoké školy rozvíjejí již několik let. V rámci obnovené meziuniverzitní dohody z roku 1994 s Universidade de Coimbra spolupracují Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická a Přírodovědecká fakulta zejména v oblasti výměny vědecko-pedagogických pracovníků v oborech farmacie , mikrobiologie, pedagogika, právo, psychologie, romanistika a životní prostředí. Vzájemná spolupráce probíhá jak v oblasti výměny pedagogů, tak studentů.
V roce 2003 byl podepsán Protokol o spolupráci s Instituto Camões Portugal a na Filozofické fakultě vzniklo Centrum portugalského jazyka. Spolupráce zahrnuje především kulturní program – přednášky, tematické akce, koncerty, filmové projekce a nabízí též výběr beletrie, odborné literatury a studijní materiály pro výuku portugalštiny. Také IC Praga pořádá jazykové a semestrální kurzy portugalštiny pro studenty i veřejnost.

Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslankyni Portugalské republiky v ČeskuRektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova spolupracuje s portugalskými univerzitami a dalšími vědeckými institucemi na několika projektech. Matematicko-fyzikální fakulta s Faculdade de ciencias da Universidate de Lisboa na Projektu QTLeap, Přírodovědecká fakulta s Universidade de Coimbra na Projektu EURO-Utváření evropské politiky na podporu zdraví spravedlnosti, Filozofická fakulta s Centro de Inovatio Associacao Privada sem Ploutve Lucrativos na Projektu POCACITO – Postkarbonová města zítřka, 1. lékařská fakulta s Universidada do Minho na Projektu GLYCOPHARM.

V akademickém roce 2014/15 studovalo na UK téměř 250 studentů z Portugalska, převážně na lékařských fakultách a v doktorském studiu. V rámci programu Erasmus má UK celkem 66 meziuniverzitních dohod s 15 portugalskými univerzitami. Obdobně se uskutečňují pravidelné studijní pobyty studentů UK v Portugalsku.

Velvyslankyně Portugalské republiky ujistila rektora UK, že je připravena podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi portugalskými vzdělávacími institucemi a Univerzitou Karlovou a vzájemnou spolupráci v oblasti vědeckých projektů.

Zaúčtováno v Jiné, Vysoké školství