Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslance Chile v České republice u příležitosti přípravy konání 21. ročníku soutěže Iberoamerické ceny

ABC_6772Dne 23. července 2015 jsem se sešel s velvyslancem Chile v České republice Jeho Excelencí panem Rodrigo Gaete Vidalem. Hlavním cílem našeho setkání bylo jednání o organizaci 21. ročníku soutěže Iberoamerické ceny.
Jsem přesvědčen o významu a důležitosti této soutěže, v jejímž rámci jsou odměňovány nejlepší práce ve španělštině či portugalštině z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a dalších společenských oblastí iberoamerických zemí. O vysoké úrovni soutěže svědčí každoročně i počet přihlášených prací, kterých bývá více než 20. Univerzita Karlova je zároveň otevřena navázání další spolupráce s univerzitami v Chile. Od roku 2008 má Univerzita Karlova meziuniverzitní dohodu s Universidad de Chile. Probíhají aktivní studentské pobyty s Filozofickou fakultou, Fakultou sociálních věd, Přírodovědeckou fakultou a Ústavem jazykové a odborné přípravy UK.

Univerzita Karlova má do budoucna zájem o podpis meziuniverzitních dohod s dalšími chilskými vzdělávacími ústavy. Má zájem také o spolupráci, která by probíhala na bázi vládních stipendií a možnost získání několika ročních stipendijních míst na jazykovou stáž do Chile.

21. ročník soutěže Iberoamerické ceny
Iberoamerické země v ČR – Argentina, Brazílie, Chile, Kuba, Mexiko, Peru, Portugalsko, Španělsko, Uruguay a Venezuela pověřili chilské velvyslanectví funkcí sekretariátu pro tempore 21. ročníku soutěže Iberoamerická cena. Soutěž byla zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí v ČR vyhlášena již v roce 1994. Jejím cílem je upevňovat kulturní vazby a podpořit v České republice výzkum a poznávání Latinské Ameriky, karibské oblasti a Iberského poloostrova. Původně byla soutěž určena pouze pro studenty Univerzity Karlovy, později se rozšířila na ostatní vysoké školy v ČR.

Práce jsou hodnoceny zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí. Vítězům jsou ceny předávány každoročně ve Vlasteneckém sále Karolina. Záštitu nad předáváním cen vítězům soutěže převzala od jejího 12. ročníku paní Livia Klausová a posléze ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Zaúčtováno v Vysoké školství