Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k aktivitám vysokých škol ČR ke zmírnění utrpení uprchlíků

Vysoké školy ČR podrobně sledují vývoj událostí vzniklých v souvislosti s vlnou imigrací do Evropy v posledních dnech a jsou připraveny pomoci v řadě oblastí.

rektor Tomáš ZimaNa jednání zástupců Předsednictva České konference rektorů s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., jí byly sděleny kroky, které vysoké školy ČR podnikají a jsou připraveny podniknout, aby účinným způsobem přispěly nejen k přímému zmírnění utrpení uprchlíků formou zajištění psychologů, tlumočníků a dalších potřebných profesí, ale i v dlouhodobějším horizontu k začleňování těch uprchlíků, kteří se rozhodnou v naší zemi zůstat, do běžného života, včetně přípravy dětí a mládeže na jejich vstup do českého školského systému např. organizací jazykových a dalších kurzů.

V Praze dne 21. září 2015

Za Předsednictvo České konference rektorů

            Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

        předseda České konference rektorů

Zaúčtováno v Vysoké školství