Opustil nás emeritní rektor UK a filozof pan profesor Radim Palouš

Opustil nás emeritní rektor UK a filozof pan profesor Radim PaloušS velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí prvního polistopadového rektora Univerzity Karlovy pana prof. PhDr. Radima Palouše, dr. h. c. mult., který nás opustil dne 10. září 2015 ve věku nedožitých 91. narozenin.
V loňském roce, dne 6. listopadu 2014 jsme se setkali s panem profesorem Radimem Paloušem na oslavě jeho 90. výročí narození. Univerzitní oslava tohoto životního jubilea se konala v téže místnosti Karolina, kde zasedá Akademický senát a kde v roce 1990 proběhla první svobodná volba, v níž byl profesor Palouš zvolen prvním polistopadovým rektorem.

„Slovo, které je pro nás všechny důležité, slovo univerzita je ad unum verto – v jedno se obracející. S tímto heslem jsem jezdil po světě a hlásal jsem je i tam, kde to uměli lépe, protože nebyli zdevastováni komunistickým režimem. Jsem rád, že jsem se dožil tohoto dne a že vás mohu poprosit o to, abyste in unum vertere měli na paměti a drželi je jako základní štít instituce, která je ve státě jedna z nejdůležitějších,“ uvedl v děkovném proslovu rektor Palouš.

Zároveň v den svých devadesátin zahájil profesor Palouš na Pedagogické fakultě UK fotovýstavu dokumentující jeho působení za posledních deset let. Tehdy pan profesor Palouš komentoval svůj osud plný zvratů: „Já byl vždy jen kmán a najednou na konci života pán, tedy v uvozovkách,“. „Svůj život jsem mohl snést jedině po boku manželky a našich synů. Nikdo z nich mi nikdy nevyčetl, že nemáme peníze nebo že nemohou jít studovat. Nikdy, nikdy, takže život byl vlastně velice lehký,“ uvedl optimisticky.

Velmi si vážím práce pana profesora Radima Palouše a jeho nezměrných zásluh o znovuzískání akademických svobod nejen pro Univerzitu Karlovu, ale po české vysoké školství. Svou osobností a morálními hodnotami, které bez výhrad zastával a vyznával a svým lidským kreditem, přispěl výrazným způsobem k zvýšení postavení UK v zahraničí. Otevřel jí dveře do světa – nejen za to mu chceme být a jsme vděční.

Jeho odchod je velkou ztrátou nejen pro celou akademickou obec Univerzity Karlovy.

Čest jeho památce!

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,

rektor Univerzity Karlovy

Praha, 10.9.2015

Více informací se dozvíte na webovém portálu UK, v následujícím článku z Lidových novin a ve videozáznamu na webovém portálu Youtube. Na webových stránkách ČKR si můžete také prohlédnout fotografie z posledního rozloučení s prof. Paloušem.

Zaúčtováno v Vysoké školství