Prof. Tomáš Zima – rok v čele Univerzity Karlovy

Pokud bych měl bilancovat uplynulý rok a období, kdy jsem se stal rektorem naší nejstarší vzdělávací instituce, mohu konstatovat, že se nám podařilo splnit řadu důležitých věcí, na nichž jsme pracovali. Pro ilustraci uvedu jen některé. Byla to především novela vysokoškolského zákona, která je nejen pro UK jednou z priorit. Podíleli jsme se na ní společně s kolegy z UK i z České konference rektorů. Podařilo se nám otevřít nové budovy Lékařské fakulty UK v Plzni. V současné době připravujeme významný strategický dokument, a sice dlouhodobý záměr naší univerzity na léta 2016–2020. To je opravdu jenom několik příkladů za všechny. Řada pozitivních kroků byla učiněna k zásadnímu a pozitivnímu obratu ve prospěch české vědy. Navazujeme užší spolupráci s ostatními vědními institucemi. Těší mne hlavně užší spolupráce s Akademií věd ČR. Také mne ale těší, že mohu spolupracovat se skvělým týmem, kterému na rozvoji UK záleží.

Rozhovor s rektorem UK si můžete přečíst na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Zaúčtováno v Vysoké školství