Nejlepším pedagogickým pracovníkem se stal prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. z 1. LF UK

S velkým potěšením jsem mohl pogratulovat dvěma zástupcům Univerzity Karlovy, kteří získali Ceny Wernera von Siemense v pražské Betlémské kapli 5. února 2015. Nejvyšší ocenění pro pedagogy převzal průkopník e-learningu ve výuce medicíny profesor Stanislav Štípek, emeritní přednosta Ústavu lékařské biochemie 1. lékařské fakulty UK a dvě ceny si odnesla Ing. Lucie Augustovičová z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Více informací o předávání cen si můžete přečíst na webových stránkách Univerzity Karlovy.

Zaúčtováno v Vysoké školství