Představitelé Leidenské univerzity hosty na Univerzitě Karlově

Ve čtvrtek 26. Března 2015 jsem se v Karolinu společně s nejvyššími představiteli Univerzity Karlovy setkal s představiteli a partnery nizozemské Leidenské univerzity. Během jednání jsme se vedle dalšího dohodli i na větší participaci na programu Erasmus+, větším prohloubení spolupráce a společném vývoji obou univerzit. Obě instituce dlouhodobě spolupracují, a to jak ve vědě a výzkumu, tak při výměně studentů a profesorů. V současné době s Leidenskou univerzitou intenzivně kooperují Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Potvrdilo to i vyznamenání prof. RNDr. Marie Huškové, DrSc., titulem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského, který vědkyně získala v roce 2012 za dlouholetou spolupráci s nizozemskými badateli. Leidenská univerzita je důležitým partnerem také pro 2. lékařskou, Farmaceutickou, Právnickou a Přírodovědeckou fakultu UK. Výměna vyučujících a studentů mezi oběma institucemi probíhá v rámci programu Erasmus+ a také v rámci programu Václav Havel Europaeum MA Programme, díky kterému mohou studenti UK vyjet studovat na Univerzitu v Leidenu, v Oxfordu a na pařížskou Sorbonnu. Březnové pražské jednání představitelů obou institucí navíc podpořilo ještě větší podporu studijním výjezdním programům.

Zaúčtováno v Vysoké školství