Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslance Turecka v Praze Jeho Excelenci Ahmeta Necati Bigaha

Dne 31. března 2015 jsem se sešel na Univerzitě Karlově s velvyslancem Turecka v Praze Jeho Excelencí Ahmetem  Necati Bigahou. Hovořili jsme o spolupráci UK s Ankara University a dalšími tureckými univerzitami a také o spolupráci v různých vědních oblastech.

Jednali jsme také o možnostech další spolupráce UK nejen s Ankara University, která byla uzavřena v roce 2011, ale také o vzájemné výměně studentů, akademiků, a meziuniverzitní spolupráci s dalšími univerzitami v Turecku.

Univerzita Karlova v roce 2013 uzavřela s Velvyslanectvím Turecka v ČR smlouvu o podpoře výuky bakalářského oboru Turkologie na UK, jíž Velvyslanectví Turecka v ČR poskytlo finanční podporu. Výuku, o kterou je velký zájem, zajišťuje Ústav blízkého východu a Afriky FF UK.

V rámci programu Erasmus má UK uzavřeno s Tureckem 34 smluv; stážisté z Turecka projevili největší zájem o studium na Fakultě sociálních věd UK. Na UK jsou v současné době studenti z Turecka zařazeni také v magisterském, doktorském a bakalářském studiu na všech lékařských fakultách, na Filozofické fakultě, Fakultě humanitních studií a Fakultě sociálních věd.
Do budoucna má vedení Univerzity Karlovy zájem o podpis meziuniverzitních dohod s dalšími tureckými vzdělávacími institucemi. Má zájem rovněž o spolupráci, která by probíhala na bázi vládních stipendií.  Ujistil jsem pana velvyslance, že UK je otevřena spolupráci s dalšími novými univerzitami, pokud bude zaručena dlouhodobá budoucí spolupráce a fakulty Univerzity Karlovy o ni projeví zájem.

 

Zaúčtováno v Jiné