Univerzita Karlova v Praze a společnost Zentiva podepsali memorandum o partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci pro roky 2015 a 2016

Dne 23. března 2015 jsme společně s generálním ředitelem společnosti Zentiva Ivo Žídkem v historických prostorách Karolina podepsali memorandum stvrzující partnerství, vzájemnou podporu a spolupráci pro roky 2015 a 2016 mezi oběma institucemi Univerzitou Karlovou v Praze a společností Zentiva. Díky tomuto memorandu se Zentiva stává partnerem vědeckých i pedagogických univerzitních událostí a významných historických výročí, jež bude UK pořádat. Společnost Zentiva, dříve Léčiva, podporuje studenty na lékařských fakultách a farmaceutické fakultě dlouhodobě. Protože spolupráce má potenciál růstu i v dalších oblastech transferu výsledků vědy a výzkumu na univerzitě, dohodli se obě instituce, že tuto spolupráci povýší na úroveň univerzitní. Silné technologické zázemí i know-how společnosti Zentiva umožní poskytovat stáže a praxe talentovaným studentům, zároveň se její odborníci účastní výuky na několika univerzitních fakultách. V současnosti vedou tito odborníci čtrnáct disertačních a čtyři diplomové práce. Společnost pomáhá univerzitě také s modernizacemi laboratoří, aby studenti získali přístup k nejnovějším přístrojům a technologiím. Nově se Zentiva stane také partnerem vědeckých i pedagogických univerzitních událostí i významných historických výročí, jež bude Univerzita Karlova v daném období pořádat.

„Jsem přesvědčený, že budoucí lékaři a vědci si zaslouží dobré podmínky pro svůj profesní rozvoj. S naší podporou mají příležitost dále prohlubovat svoji kvalifikaci a tím zlepšovat své vyhlídky na trhu práce,“ řekl generální ředitel společnosti Zentiva Ivo Žídek, který sám Univerzitu Karlovu kdysi absolvoval. Historie společnosti Zentiva sahá až do 15. století a tak ji už lze brát za tradiční farmaceutickou značku a nedílnou součást české společnosti. Proto její generální ředitel považuje za povinnost a čest podílet se na dalším rozvoji a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

Reportáž z podpisu memoranda si můžete přehrát na univerzitním kanálu Youtube UK.

Zaúčtováno v Jiné