Jak to vidí Tomáš Zima

Ve středu 9. září 2015 jsem byl hostem v pořadu Českého rozhlasu 2.

Témata rozhovoru se týkala změny pohledu na univerzity v běhu času, nabídky na odpuštění školného pro uprchlíky, kteří v ČR požádají o azyl, návrhu zákona o neziskových organizacích. Některé české vysoké školy, mezi nimi i Univerzita Karlova v Praze, se rozhodly odpustit školné uprchlíkům. Složit musí přijímací zkoušky i test z angličtiny. Vybírat si mohou mezi anglickými studijními programy několika škol. Všechny ale mohu ujistit, že tady o nepůjde o čerpání financí z našeho rozpočtu. Jen si sami snížíme příjem. Na UK jde asi o 15 studentů, tedy o prakticky zanedbatelné náklady. Navíc až v příštím akademickém roce. Studium uprchlíků je ale možné financovat i z případných darů. Donátoři se už ozvali. Snaha je, abychom napomohli vzniku inteligence i v zemích původů migrantů. Můžeme tak aspoň trochu napomoci zastavení uprchlické krize. Když dostudují, tak se pravděpodobně budou chtít vrátit. A když tady zůstanou, tak budou českému státu taky odvádět daně.

Celý rozhovor si můžete přečíst nebo poslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu.

Zaúčtováno v Vysoké školství