70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie

V Karolinu byla 2. července 2015 představena nová kniha autorů Milana Syručka a Josefa Svobody s názvem „Proč zmizely insignie Karlovy univerzity“ a s podtitulem 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie. Slavnostnímu křtu byl přítomen rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, představitelé nakladatelství Grada Publishing a.s., které knihu vydalo a oba její autoři.

Křest knihy „Proč zmizely insignie Karlovy univerzity“Již sedmdesát let probíhá pátrání po ztracených nebo ukradených insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Dosud se ani nepodařilo zjistit, jestli jsou sedm set let staré symboly, neodmyslitelně patřící k imatrikulacím nebo promocím, ještě na světě.
Zveme vás na dobrodružnou pouť pátrání po jejich stopách. Pouť, jejímž cílem možná zatím nebude jejich znovunalezení, ale může jím být alespoň výzva, aby se v bádání pokračovalo. Než se však vydáme na složitou cestu, podobnou hledání jehly v kupce sena, seznámíme se blíže s univerzitou a její historií. Bez pochopení toho, jak vznikla a vyvíjela se, kolika úskalími musela projít, jaké tvrdé boje sváděla o svou existenci, by nám unikl nedozírný význam jejích symbolů a důkaz, že Karlova univerzita je skutečně naší, českou univerzitou.

Ke knize vypracoval posudek prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty a Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Prof. Beneš v něm uvádí, že kniha se zabývá osudy historických dokumentů a zejména insignií Karlovy univerzity v Praze, které zmizely na konci druhé světové války. Tuto historii vřazuje do širších souvislostí jak dějin vzdělanosti a univerzit, tak i politických podmíněností tohoto vývoje. Pozornost pochopitelně soustřeďuje na období okupace republiky a zejména roku 1945 a odvážení univerzitních archiválií z Prahy; zde uvádí řadu nových či dosud obecně neznámých faktů. A protože je psána jako kniha s převážně populárně naučným cílem, je třeba ji právě proto přivítat i jako vítanou informaci obecně kulturního a navíc dnes také aktuálního dosahu.

Videozáznam ze křtu knihy si můžete prohlédnout na webovém portálu Youtube UK.

Zaúčtováno v Vysoké školství