Jak to vidí Tomáš Zima: Za nejmenování profesorů nese zodpovědnost i premiér ČR

Pro Český rozhlas jsem 2. Června 2015 v pořadu Jak to vidí Tomáš Zima uvedl, že jmenování profesorů je sdílení odpovědnosti. Vláda České republiky schválila jmenování 45 profesorů, takže za to nejmenování nese spoluzodpovědnost.
V zákoně nestojí, že prezident musí profesora jmenovat. Zároveň ale přesně stanovuje podmínky, které kandidát na profesora musí splnit. A tyto podmínky, zdůrazňuji, byly splněny. I podle ministerstva školství byla litera zákona splněna. Sám prezident už před dvěma lety požádal ministra školství, aby mu tato pravomoc byla odňata. Rektoři to odmítli. Jde o prestiž spojenou se západní tradicí. „V Holandsku profesory jmenuje královna, ve Francii prezident, v Británii královna.“

Celý záznam rozhovoru si můžete přehrát na webovém portále ČRo.

Zaúčtováno v Vysoké školství