131. zasedání Pléna České konference rektorů zvolilo svého předsedu

Rektor Univerzity Karlovy v Praze profesor Tomáš Zima byl opětovně zvolen na 131. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR), které se konalo dne 4. června 2016 v Přerově, předsedou České konference rektorů. Kromě voleb nového předsedy ČKR a členů Pléna ČKR bylo na programu jednání také diskuze k novele zákona o VŠ, o financování VŠ a operačních programech.

Hosty zasedání 131. Pléna ČKR byli náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství profesor Jaromír Veber a ředitel Odboru koordinace a řízení operačních programů MŠMT pověřený zastupováním pozice náměstka MŠMT pro řízení operačních programů Ing. Radek Rinn.

Na uvedeném zasedání bylo v tajných volbách zvoleno na funkční období 1.8.2015 až 31.7.2017 Předsednictvo ČKR (předseda + 5 místopředsedů) ve stejném složení, v jakém bude pracovat do 31.7.2015.

Usnesení 131. Pléna ČKR , které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 4. června 2015 v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s..

Zaúčtováno v Vysoké školství