Plénum České konference rektorů ve Křtinách na Blanensku se konalo za účasti ministra školství ČR Marcela Chládka

Pléna České konference rektorů (ČKR), jeho 130. zasedání dne 23.4.2015, se zúčastnil ministr školství ČR Marcel Chládek.

Ze závěrů jednání České konference rektorů vyplývá, že ČKR podporuje novelu zákona o vysokých školách předloženou do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zdůrazňuje, že její znění je výsledkem dlouhodobých diskuzí, je obecně akceptována vysokými školami, a jakékoliv další zásahy do jejího znění považuje za nežádoucí.

Požaduje, aby se zastavil dlouhodobý trend výrazného podfinancování vzdělávací činnosti na veřejných vysokých školách, a žádá Vládu ČR, aby při přípravě státního rozpočtu navýšila prostředky pro financování kapitoly vysokých škol.

Rektoři vyzývají Vládu ČR k urychlenému schválení Národního programu udržitelnosti II pro centra excelence vybudovaná v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Odklady a nedostatečná alokace finančních prostředků vážně ohrožují plnění podmínek udržitelnosti projektů, zejména v personální oblasti, a důvěryhodnost ČR v mezinárodní vědecké komunitě.

Zároveň vyzývají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby co nejvíce urychlilo přípravu a hodnocení posledních výzev z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace dočerpávajících zbylé prostředky tak, aby bylo možné je realizovat včas a v souladu se zákony.

ČKR upozorňuje na to, že nekonáním Úřadu pro vědu, výzkum a inovace dochází k tomu, že dosud nebylo dokončeno hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 a je tak ohroženo financování vědy v ČR. Žádáme tímto o okamžitou nápravu této situace.

ČKR zdůrazňuje nutnost zachovat a dále rozvíjet dosavadní systém vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách a také zachovat a rozvíjet specializační vzdělávání lékařů realizované vysokými školami.

Podle ministra školství Marcela Chládka by nová pravidla pro financování českých vysokých škol mohla platit od jara 2016. Zohlední kvalitu výuky a také uplatnění absolventů na trhu práce.. Stát mezi vysoké školy v zemi letos rozdělí kolem 22 miliard korun. Nyní se jedná ve vládě o tom, aby se pro rok 2016 částka navýšila o 1,2 miliardy korun.

Zaúčtováno v Jiné