Evropa zdržuje peníze na výjezdy studentů

Zpoždění podpisu grantových smluv mezi Evropskou komisí a Národními agenturami programu Erasmus uvrhlo čtyři stovky studentů Univerzity Palackého (UP) do nejistoty. Někteří z nich měli na studijní pobyt do zahraničí odjet už v srpnu. Ve svém veřejném prohlášení jsem uvedl, že reálně se tak dá očekávat, že české vysoké školy obdrží evropské prostředky na zahraniční mobility programu Erasmus v průběhu srpna.

Více se o této problematice dozvíte v následujícím článku na webovém portálu Olomoucké novinky.

Zaúčtováno v Vysoké školství