Jednáme o doplnění osmičky odvolaných členů VVR

Jsem si vědom důležitosti doplnění VVR. Debaty o tom, kdo by mohl doplnit osmičku odvolaných členů vládní vědecké rady, už začaly. Jsme v očekávání, jakým způsobem bude rada dojmenována. Česká konference rektorů bude nápomocna a jsme připraveni ke konzultacím.

Článek vyšel pouze v tištěné podobě v deníku Lidové noviny.

Zaúčtováno v Politika, Věda a výzkum