Historická medaile pro pana profesora Vratislava Schreibera

V pondělí dne 30. června 2014 jsem měl tu čest předat v Karolinu Historickou medaili Univerzity Karlovy jednomu z našich nejvýznamnějších představitelů lékařské vědy panu profesoru Vratislavu Schreiberovi, který oslavil devadesáté výročí svého narození. Pan profesor Schreiber se podílel na objevech okolo hormonu štítné žlázy TRH. Stále ordinuje. Celý profesní život se věnuje neuroendokrinologii a během půlstoletí práce dosáhl řady vědeckých úspěchů, za které získal mnoho poct v podobě různých cen včetně státního vyznamenání a zařazení mezi nejlepší světové neuroendokrinology v biografické monografii „Pioneers in Neuroendocrinology“.  Velmi si vážím jeho odborných i lidských kvalit a přeji mu mnoho zdraví a skvělou náladu, která ho nikdy neopouští.

O předávání Historické medaile panu profesorovi Schreiberovi napsaly servery:

Zaúčtováno v Věda a výzkum